ලොවක් කළඹමින් සොයා ගත් අමරණිය ජෙලිෆිෂ් මගින් මිනිසුන්ටත් අමරණීයත්වය

සදාකාලිකබව කියන දේ කොයි කවුරුත් කැමති දෙයක්. හැබැයි කවුරුන් හෝ මැරුවොත් මිසක නිකන්ම මැරෙන්නේ නැති සදාකාලිකව ජිවත්වන සත්ත්ව විශේෂයක් මේ පෘථිවි තලයේ ජිවත් වන බව ඇසුවොත් ඔබ කම්පනයට පත් වනු නොඅනුමානයි. ඉතින් අද විශ්වකර්ම අපි කියන්න යන්නේ වයසට ගියාම ඉබේම තරුණ වෙන ජෙලි ෆිෂ් විශේෂයක් ගැනයි. අත්තටමට පුදුමයි නේද. මීටත් වඩා පුදුමට වන්නේ මේ ජෙලිෆිෂ් වර්ගය යොදාගෙන මිනිසුන්ටත් අමරණීයත්වය ලබා ගැනීමට විවිධ පර්යේෂණ දැනටමත් පටන් අරගෙන තිබ්මයි. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ අමරණිය ජෙලිෆිෂ්ල යොදාගෙන මිනිසුන්ටත් අමරණිය වන්නට හැකි උනොත් ඇති වන තත්වය හිතාගන්නවත් බැහැ නේද? එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ අරුම පුදුම ජෙලිෆිෂ් විශේෂයේ ඇති රහස කුමක්ද කියල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
සදාකාලිකබව කියන දේ කොයි කවුරුත් කැමති දෙයක්. හැබැයි කවුරුන් හෝ මැරුවොත් මිසක නිකන්ම මැරෙන්නේ නැති සදාකාලිකව ජිවත්වන සත්ත්ව විශේෂයක් මේ පෘථිවි තලයේ ජිවත් වන බව ඇසුවොත් ඔබ කම්පනයට පත් වනු නොඅනුමානයි.