නොවැම්බර් මස 16 වන දින සිදුවන ප්‍රභල රවී මාරුව ලග්න රැසකට පෙරලියක් - රුක්ෂාන් ජයසේකර

2017 නොවැම්බර් මාසයේ 16 වන දින 12.22 ට රවී ග්‍රහයා වෘශ්වික රාශිගත වේ. විශේෂයෙන්ම රවී ග්‍රහයා වෘශ්විකරාශිගත වීම වැදගත් වන්නේ රවී ග්‍රහයා මෙවර පිවිසෙන්නේ කුජට අයත් වෘශ්වික රාශියට නිසයි. මෙම වෘශ්වික රාශිය කුජගේ ස්වක්ෂේත්‍ර රාශියක් වීමත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ ලග්නයට අනුව යම් යම් බලපෑම් තත්වයන් මෙම ග්‍රහ මාරුවත් සමග ඔබට සිදුවන්නට පුළුවන්. ඔබගේ ලග්නයට අනුව සුභ මෙන්ම අසුභ ඵල මොනවාද කියල ලග්නයෙන් ලග්නයට විමසා බලමු යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.

2017 නොවැම්බර් මාසයේ 16 වන දින 12.22 ට රවී ග්‍රහයා වෘශ්වික රාශිගත වේ. විශේෂයෙන්ම රවී ග්‍රහයා වෘශ්විකරාශිගත වීම වැදගත් වන්නේ රවී ග්‍රහයා මෙවර පිවිසෙන්නේ කුජට අයත් වෘශ්වික රාශියට නිසයි.