ලග්න රැසකට පෙරලියක් ඇතිකරවමින් ඔක්තෝබර් 26 සිදුවන සෙනසුරු මාරුව ඔබට කොහොමද

සෙනසුරු ග්‍රහයාට තරම් වෙනත් කිසිම ග්‍රහයෙකුට ජනතාව බියක් නොදක්වයි. සෙනසුරු දශාවක් හෝ ඒරාශ්ටක කාලයක් උදාවන බව දැනගත් විට පවා සමහරු තැති ගනිති. ඒ සෙනසුරු මහ දශාවේදී හෝ ඒරාශ්ටකයකදී ජන්මියා පෙර සසරේ කරන ලද කුසලා කුසල කර්ම විපාක ඵලදෙන කාල සීමාවක් නිසාය. සෙනසුරු 2017 ජනවාරි මස 26 වනදා ගුරු දින උදේ 7.19 ට වෘශ්වික රාශියෙන් මිදී ධනුරාශිගත වෙලා නැවත 2017 අප්‍රේල් මාසයේ 6 වන දින උදේ 10.36 ට වක්‍ර ගමනක් ආරම්භ කළා. එම වක්‍ර ගමනින් වෘශ්වික රාශිය වෙත පැමිණි සෙනසුරු නැවතත් 2017 ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වනදා එනම් මේ මස 26 වනදා සෙනසුරු ධනු රාශිගත වීමට නියමිතයි. සෙනසුරු ධනුරාශිගතවන මෙම ග්‍රහ මාරුව ඔබේ ලග්නයට අනුව කෙසේදැයි අපි විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
සෙනසුරු ග්‍රහයාට තරම් වෙනත් කිසිම ග්‍රහයෙකුට ජනතාව බියක් නොදක්වයි. සෙනසුරු දශාවක් හෝ ඒරාශ්ටක කාලයක් උදාවන බව දැනගත් විට පවා සමහරු තැති ගනිති.