සතියේ ලග්න පලාපල - රුක්ෂාන් ජයසේකර - 2017 ඔක්තෝබර් 23 සිට 29 දක්වා

2017 ඔක්තෝබර් මාසයේ 23 සිට ඔක්තෝබර් මාසයේ 29 වන දින දක්වා සතියේ ලග්නපලාපල ගෙන එන්නයි ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔබට පසුගිය සතියට වැඩිය බොහොම සුභ කරුණු කිහිපයක්ම යෙදී තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ග්‍රහ යුද්ධ මෙන්ම ග්‍රහ මාරු කිහිපයක්ම යෙදිච්ච මේ සතිය ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 ඔක්තෝබර් මාසයේ 23 සිට ඔක්තෝබර් මාසයේ 29 වන දින දක්වා සතියේ ලග්නපලාපල ගෙන එන්නයි ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ.