විශ්වයේ අභිරහස් දොරටුව - රන්මසු උයනේ විශ්ව යතුර

රන් මසු උයන ගැන කියූ විට ඔබට මතක් වන්නේ රන්මසු උයනේ පිලිටි අභිරහස් විශ්ව චක්‍රය පිලිබඳවය. රාවණා යුගය දක්වා දිවෙන රන්මසු උයනේ අභිරහස අදටත් විසඳා ගත නොහැකි ස්ථානයක් ලෙස ප්‍රකටය. වරක් නාසා ආයතයන් පවා මෙහි ගවේෂණය කර ඇති අතර එම පර්යේෂණ තොරතුරු අදටත් අභිරහසක්. ඉදින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ රන්මසු උයනේ විශ්වයේ අභිරහස් දොරටුව නොහොත් විශ්ව යතුර එහෙම නැතිනම් විශ්ව චක්‍රය පිලිබඳ ඔබ නොදන්නා කරුණු රාශියක් පිළිබඳවයි. රාවණ පියාණන්ගේ නිවස වන ඉසුරුමුණිය අසල පිහිටි මේ රමණිය රන්මසු උයන පිලිබඳ කෙටි වාර්තාමය වැඩසටහනකි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
රන් මසු උයන ගැන කියූ විට ඔබට මතක් වන්නේ රන්මසු උයනේ පිලිටි අභිරහස් විශ්ව චක්‍රය පිලිබඳවය. රාවණා යුගය දක්වා දිවෙන රන්මසු උයනේ අභිරහස අදටත් විසඳා ගත නොහැකි ස්ථානයක් ලෙස ප්‍රකටය