මිනිස් වෙස්ගන්නා නාගයින් අදටත් සිටින කැළණියේ අභිරහස

ලංකාවේ ඇති පෞරාණික නගරයක් වන කැලණිය ඇති පුජනිය ස්ථානයක් බවටද ප්‍රකටය. ලොව වටා මහත් කීර්තියක් උසුලන කැලණිය පිලිබඳ වාල්මිකී ලියූ රාමායනයේද සඳහන් වෙයි. රාම රාවණ කථා පුවත දක්වා දිවෙන අතීතයක් ඇති කැලණියේ පාලකයා බවට පත්වුයේ රාවණයන්ගේ මලනුවන් වන විභිෂණය. රාවණයන් පැරදවීමට රාම හට උදව් කල විභිෂණයන්ට කැළණි රාජධානිය හිමි වුයේ රාම රාවණ යුධ ගැටුමෙන් පසුවය. එසේම බුදුරදුන් දෙසු වලාහස්ස ජාතකයෙහිද ලංකාවේ බටහිර පෙදෙසට වන්නට "කල්‍යාණි" නම් වෙළඳ නගරයක් තිබු බවත් සඳහන්ව ඇති අතර එය වර්තමානයේ කැලණිය බවටද කිසිදු සැකයක් නැත. ඒ වගේම බුදුරදුන්ගේ තෙවන ලංකාගමනය නිසාද කැලණිය ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි. "නාග" යන වචනයද කැලණියට ආගන්තුක නොවන්නේ ඔය කාලපරිච්ජේදය තුලදීය. ඉදින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ කැලණිය පිලිබඳ ඔබ නොදන්නා ඉතිහාසය සහ මිනිස් වෙස් ගන්නා නාගයන් පිලිබඳ අද්විතීය කතාවකි. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ලංකාවේ ඇති පෞරාණික නගරයක් වන කැලණිය ඇති පුජනිය ස්ථානයක් බවටද ප්‍රකටය. ලොව වටා මහත් කීර්තියක් උසුලන කැලණිය පිලිබඳ වාල්මිකී ලියූ රාමායනයේද සඳහන් වෙයි.