සිහිනෙන් මෙන්න මේවා දුටුවොත් වෙන දේ මෙන්න - රුක්ෂාන් ජයසේකර

ඉන්දියාවේ බොහෝ සෘෂිවරු මෙන්ම බොහෝ ශාස්තෘවරුන් සිහිනපලාපල පිළිබඳව විග්‍රහයන් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් සිහින පලාපල පිළිබඳව විශාල වශයෙන් විශ්වාසයක් තමයි ඔහුන් තුල තිබිලා තිබෙන්නේ. අතීත කතාවල තිබෙන පරිදි කොසොල් රජතුමා දුටු සිහින 16 පිලිබඳ ඔබට මතක ඇති. සිහිනපලාපල කථනය පිලිබඳ හොඳම උදාහරණය ලෙස අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ නිසා විශ්වකර්ම අපි රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන සිහිනපලාපල විග්‍රහයක් තමයි අද ගෙන එන්නේ. විශේෂයෙන්ම සිහිනපලාපල පිළිබඳව සිහින 1500 කට අධික ප්‍රමාණයක් ඇති අතර අද ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ එහි මුල් අදියර විදියට මුල් සිහින 7 ක් පිළිබඳවයි විග්‍රහයක් කරන්නට එන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
අපි හැමෝම සිහින දකිනවා. ඉතින් දකින්නා වූ ඒ සිහින පිලිබඳ අර්ථය පිළිබඳව නම් අපට වැටහීමක් නැහැ. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ගෙන එන්නේ දකින්නා වූ සිහින මගින් ප්‍රකාශ වන්නේ කුමක්ද යන්න පලාඵල කථනයකි.