කැඩපතකින් මතුවන ගුප්ත අවතාරය

ශතවර්ෂ ගණනාවක් පාසාම මායාකාරී වස්තුවක් ලෙසටද මිනිසාගේ කුතුහලය ඇවිස්සවු චමත්කාරජනක වස්තුවක් තමයි කැඩපත කියන්නේ. ඉදින් කැඩපතකින් මතුවන ගුප්ත අවතාර පිළිබඳව තමයි අද ඔයාලව දැනුවත් කරන්න යන්නේ. දිවයින පුවත්පතේ මනිෂි ගමගේ විසින් ලියන ලද කැඩපතකින් මතුවන ගුප්ත අවතාර ලිපිය භූත ලෝකය මෙන්ම මනුස්ස ලෝකයේ අපිවද කැළඹුවා කිව්වොත් මා වැරදි නැත. විවිධ රටවල පවතින භූත ලෝකවල ආකල්ප ගැන යම් අදහසක් ගැනීමටනම් කියවිය යුතුම වැදගත් ලිපියකි. එම ලිපිය ආශ්‍රයෙන් විශ්වකර්ම අපි පිළියෙළ කරන ලද වීඩියෝ වැඩසටහනයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ශතවර්ෂ ගණනාවක් පාසාම මායාකාරී වස්තුවක් ලෙසටද මිනිසාගේ කුතුහලය ඇවිස්සවු චමත්කාරජනක වස්තුවක් තමයි කැඩපත කියන්නේ. ඉදින් කැඩපතකින් මතුවන ගුප්ත අවතාර පිළිබඳව තමයි අද ඔයාලව දැනුවත් කරන්න යන්නේ.