කවදාවත් කැඩපත ඉදිරියේ මෙන්න මේ දේ කියන්න එපා

කැඩපත කියන්නේ ඔබට නුහුරු වදන් පෙළක් නෙමෙයි. විවිධ පුරාවෘත වල ඇඟ කිලි පොලා යන අන්දමේ නොයෙක් කතා වස්තු ඇති නමුදු ඇත්තටම කඩපතකට යම් කිසි අද්භූත බලයක්වත් තියේද යන්නත් ඔබට සිතෙනු නොඅනුමානයි. ඉදින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ මෙන්න මේ කැඩපත ගැන ඕන මෙතෙක් නොදැන සිටි අමුතුම කථාවක් මෙන්ම ඇඟ කිලිපොලා යන කථා වස්තු රැසකට ප්‍රස්ශුතය වී තිබෙන්නේද මෙන්න මේ කැඩපතයි. ඉදින් මේ දේ ගැන දන්නා අයද සිටින්නට පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් රෑට බයවෙන අය නම් මේක බලන්න යන්න එපා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
කැඩපත කියන්නේ ඔබට නුහුරු වදන් පෙළක් නෙමෙයි. විවිධ පුරාවෘත වල ඇඟ කිලි පොලා යන අන්දමේ නොයෙක් කතා වස්තු ඇති නමුදු ඇත්තටම කඩපතකට යම් කිසි අද්භූත බලයක්වත් තියේද යන්නත් ඔබට සිතෙනු නොඅනුමානයි.