අභිරහස් පිටසක්වල ජීවින් සහ යානා හමු වූ අවස්ථා දහයක්

පිටසක්වල ජීවින් පිලිබඳ අපිට නිරන්තරයෙන් අසන්නට ලැබෙන නමුදු මේ පිලිබඳ අද දක්වා නිච්චිත අදහසක් විවිධ රටවල රාජ්‍යයන් එළිපිට දෙන්නට සැරසෙන්නේ නැත. විද්‍යාඥයන්ද මේ පිලිබඳ කතාව වෙනතකට යොමු කරවන්නේ අභිරහස් ගොන්නක් ඇති කරවමිනි. ඉදින් විශ්වකර්ම අපි හිතුවා මේ පිලිබඳ ලොව වටා ඇති සාක්ෂී කිහිපයක් එකතුකොට ඔබව මේ පිලිබඳ දැනුවත් කරන්න. මේ වීඩියෝව තුලින් ලෝකයේ අභිරහස්ම පිටසක්වළ ජීවීන් සොයාගැනීම් දහයක් පිලිබඳ අප ගෙන එනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.විශ්වකර්ම අපි හිතුවා මේ පිටසක්වල යානා සහ ජීවින් පිළිබඳව ලොව වටා ඇති සාක්ෂී කිහිපයක් එකතුකොට ඔබව මේ පිලිබඳ දැනුවත් කරන්න.