සතියේ ලග්න පලාපල - 2017-10-02 සිට 09 වනදා දක්වා

ලග්න කිහිපයකට සුභ ඵල ගෙන දෙමින් මේ එළඹෙන සතිය ඔබට කෙසේ බලපාවිද යන්න අප ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන්ගෙන් ඇසුවා. ඉදින් එළඹෙන සතිය එනම් 2017 ඔක්තෝබර් දෙවන සඳු දින සිට ඔක්තෝබර් 09 වන ඉරු දින දක්වා ඔබේ ලග්නයට සුභ සහ අසුභ ඵල කෙසේද යන්නත් ඔබ අසුභ ඵල වලින් පරිස්සම් වියයුත්තේ කෙසේද යන්නත් ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් ගෙන එන සවිස්තරාත්මක ලග්න පලාපල කථනයයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ලග්න කිහිපයකට සුභ ඵල ගෙන දෙමින් මේ එළඹෙන සතිය ඔබට කෙසේ බලපාවිද යන්න අප ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන්ගෙන් ඇසුවා.