ඉබේ ධාවනය වන හෙලිකොප්ටර් ටැක්සි

ගුගල් සමාගම විසින් ඉබේ ධාවනය වම ගුගල් ටැක්සි හඳුන්වා දුන්නද අහල අහසේ ඉබේ ධාවනය වම හෙලිකොප්ටර් පිලිබඳ අසා තිබෙනවද ? දිනෙන් දින දියුණු වන තාක්ෂනය හමුවේ එය නම් අරුමයක් නොවේ. ඉතින් මේ අරුම පුදුම තාක්ෂණයෙන් යුතු හෙලිකොප්ටර් ප්‍රථම වරට හඳුන්වා දුන්නේ ඩුබායි නගරයට. සිහිනයක් වන මේ තාක්ෂනය මිනිසාගේ එදිනෙදා ක්‍රියාවන් පහසු කරවන අතර අනාගත ලෝකය ජය ගන්නට දිනෙන් දින අලුත් වන මේ තාක්ෂනය ගැනයි විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට ගෙන එන්නේ. ඉතින් අපි මේ කියන අළුත් තාක්ෂණයෙන් යුත් හෙලිකොප්ටරය කුමක්ද කියල දැනගන්නත් එක්ක මේ වීඩියෝව නරඹන්නකෝ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ගුගල් සමාගම විසින් ඉබේ ධාවනය වම ගුගල් ටැක්සි හඳුන්වා දුන්නද අහල අහසේ ඉබේ ධාවනය වම හෙලිකොප්ටර් පිලිබඳ අසා තිබෙනවද ? දිනෙන් දින දියුණු වන තාක්ෂනය හමුවේ එය නම් අරුමයක් නොවේ.