සැප්තැම්බර් 15 වන සිකුරාදා සිදුවන සිකුරු මාරුව ලග්න රැසකට සුභයි

ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවට අනුව ග්‍රහලොව සුකුමලිය නැතහොත් සිකුරු ග්‍රහයා හිරුගේ රාශියකට මෙවර පිවිසෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙතෙක් කල් කටක රාශියේ සිටි සිකුරු ග්‍රහයා මෙවර පිවිසෙන්නේ රවිට අයත් සිංහ රාශියට. 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ 15 වන සිකුරාදා උදේ 10.33 ට මෙම ග්‍රහ ගමන සිදුවෙයි. මෙම ග්‍රහ ගමන ලග්න කිහිපයකට සුභ ඵල ගෙන දෙනවා. අපි දැන් බලමු ඔබේ ලග්නයට මෙය කෙසේ බලපාවිද කියල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවට අනුව ග්‍රහලොව සුකුමලිය නැතහොත් සිකුරු ග්‍රහයා හිරුගේ රාශියකට මෙවර පිවිසෙනවා.