ලග්න රැසකට සුභඵල ගෙනදෙමින් සිකුරු කන්‍යා රාශිගතවෙයි

2017 ඔක්තෝබර් මස නව වැනි දින සිකුරු ග්‍රහ ලොවේ විශේෂ සිදුවීමක් සිදුවෙනවා. විශේෂයෙන්ම ග්‍රහ ලොවේ සුකුමාලිය එහෙම නැතිනම් සිකුරු ග්‍රහයා කන්‍යා රාශියට පිවිසෙනවා. මෙම කන්‍යා රාශියට සිකුරු පිවිසෙන්නේ බුධට අයත් රාශියකට. මෙම සිකුරු ග්‍රහයාගේ කන්‍යා රාශිගත වීම 217 ඔක්තෝබර් මස 9 වෙනිදා රාත්‍රී 9.25 ට සිදුවීමට නියමිතය. මෙම ගමනත් සමග ලග්න කිහිපයකට සුභ ඵල දායි තත්වයන් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. විශේෂ ධන වාසි කිහිපයක්ද දක්නට ලැබෙනවා. ඔබගේ ලග්නයට තිබෙන සුභ සහ අසුභ ඵල තත්වයන් කෙසේද කියල අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට සලකා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.


අපගේ විශ්වකර්ම යූටියුබ් චැනලය මෙතන ක්ලික් කර සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා2017 ඔක්තෝබර් මස නව වැනි දින සිකුරු ග්‍රහ ලොවේ විශේෂ සිදුවීමක් සිදුවෙනවා. විශේෂයෙන්ම ග්‍රහ ලොවේ සුකුමාලිය එහෙම නැතිනම් සිකුරු ග්‍රහයා කන්‍යා රාශියට පිවිසෙනවා.