ලෝකයේ රහසිගතම තහනම් අඩවි පහක්

ලෝකය කියන්නේ රහස්වලින් පිරුණු තැනක්. ඒ හැම රහසක්ම රහසේ තියාගන්න අවශ්‍ය රහස් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කළා අපිට පුළුවන් තරම් විෂයන්වලින් පුළුවන් තරම් රහස් සොයාගන්න. මොකද දෙයක් ගැන තීරණයක් ගන්න කලින් දැනුවත් වී සිටීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද පසල් එකක එක කොටසක් හරි නැතිවීම ඒක සම්පූර්ණ නොවෙන්න හේතුවක්. ජීවිතෙත් ඒ වගෙයි. වැදගත් රහසක් අපි දන්නේ නැත්නම් ඒක හිතට වද දෙන දෙයක් වෙනවා වගේම දීර්ඝ කාලීනව අපේ ජීවිතයට අයහපත් ලෙස බලපාන්නත් පුලුවන්. ඒ හින්දා මේ සුවිශාල පෘථිවිය මත සිදුවෙන දේවල් ඔබට තේරුම් ගන්නත් ඒ ගැන වටහාගන්නත් උදව් වෙන්න අපි මේ ලෝකයේ රහසිගතම තහනම් අඩවි පහක ලැයිස්තුව නිර්මාණය කළා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.මේ තැන්වලින් සමහර ස්ථාන කෙනෙක්ට බලන්න යන්නවත් හිතෙන විදියේ තැන් නෙවෙයි. ඒත් මේ හැම අඩවියක්ම පුදුමාකාර ස්ථාන යි.