2017 ඔක්තෝබර් 17 වන දින සිදුවන ප්‍රභල රවී මාරුව

වසරකට වරක් සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදුවන්නේ අවුරුද්දකට එක වතාවක්. මෙවර රවී ග්‍රහයා තුලාරාශිගතවෙන්නේ 2017 ඔක්තෝබර් මාසේ 17 වනදා. රවී ග්‍රහයා මෙවර පිවිසෙන්නේ සිකුරුට අයත් තුලා රාශියට. මෙම කාලය තුල යම් යම් ක්ෂේත්‍ර තුලට සහ ලග්නවලට සුභඵල වාතාවරණයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. තුලා සහ සිංහ ලග්නයට අතිවිශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට මෙම කාලය තුල හැකියාව තිබෙනවා. අනෙකුත් ලග්නවලට සුභ අසුභ ඵල පහත වීඩියෝවෙන් පලාඵල කතනයක් කර ඇත. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
තුලා සහ සිංහ ලග්නයට අතිවිශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට හැකි ග්‍රහ මාරුවක් 2017 ඔක්තෝබර් මස 17 වැනි දින සිදුවීමට නියමිතය