දිය යටින් මතු වූ රාවණ රාජධානිය ලොවක් කළඹයි

මිත්‍යාවක් ලෙස බැහැර කරන ලද රාවණ යන නාමය බටහිරයන් විසින්ම සාක්ෂි සමග ඉස්මතු කරවීම පුදුම සහගතය. යටත්විජිත රටවල ඉතිහාසට ඔහුන් විසින්ම වෙනස් කල අතර ඔහුන් විසින්ම මේ පිලිබඳ ගවේෂණයක යෙදීමද පුදුම සහගතය. ලොව වටා ඇති විවිධ පුරාවිද්‍යා සාක්ෂි පුදුම සහගත ලෙස ලංකාවෙන් ආරම්භ වීම මවිතය දනවන කරුණකි. ඉන්දීය ගවේෂකයන් විසින් දකුණු ඉන්දීය සාගර පතුලේ තිබී හමුවූ  නටඹුන් නිසාත් මහා රාවණා සහ කුඩා රාවණා කොටුව සාගරය ආශ්‍රිතව මුහුද යට නගරයක් සොයා ගැනීමෙන් මේ තත්වය තවත් උණුසුම් විය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ඉන්දියානු සාගර පත්ලේ ගවේශානයක යෙදුණු විද්‍යාඥයන් විසින් සොයාගත් නටඹුන් ලෝ පුරා විද්‍යාඥයන් මවිත කරවීමට සමත් කරුණක් විය.