ඔබේ ෂැම්පු බෝතලයට ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරන්න

ආහාර පිසීමට අමතරව ලුණුකුඩු වලින් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන රාශියක් තිබෙනවා. මහා පොලව මගින් අපිට නොමිලයේම දායාද කරන මෙම ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය මගින් මිනිසුන් පිඩා විඳින දරුණු ලෙඩරෝග තත්වයන් පහසුවෙන් සුවකරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔබට කියාදෙන්නේ ලුණු භාවිතා කරලා ඔබගේ හිසකෙස් කළඹ ආශ්‍රිතව ඇතිවන ප්‍රධානතම සෞඛ්‍ය ගැටළු තුනක් විසඳා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳවයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.විශ්වකර්ම අපි අද ඔබට කියාදෙන්නේ ලුණු භාවිතා කරලා ඔබගේ හිසකෙස් කළඹ ආශ්‍රිතව ඇතිවන ප්‍රධානතම සෞඛ්‍ය ගැටළු තුනක් විසඳා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳවයි.