භාවනාවෙන් විතරක්‌ ඇතුළු වෙන්න පුළුවන් අද්භූත නගරය

මේ පෘථිවියේ අදටත් විසඳාගත නොහැකි අභිරහස් ගොන්නකින් සැඟවී ඇති බව අප කෑ හටත් නොරහසක්. අධ්‍යාත්මික ශක්තියක් ඇති අයට පමණක් යා හැකි අද්භූත අදෘශ්‍යමාන නගරයක් මේ පෘථිවි තලයේ ඇතැයි කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද ? නුතන විද්‍යාවට පවා හසු නොවන, චන්ද්‍රිකා තාක්ෂනයෙන්වත් සොයා ගත නොහැකි මේ අද්භූත අදෘශ්‍යමාන නගරය පිලිබඳ අත්දැකීම් ඇත්තෝ මේ පෘථිවි තලය මත අතලොස්සක් සිටිති. ඉතින් ඒ පිලිබඳ කෙරුණු වාර්තාමය වැඩසටහනකි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.අධ්‍යාත්මික ශක්තියක් ඇති අයට පමණක් යා හැකි අද්භූත අදෘශ්‍යමාන නගරයක් මේ පෘථිවි තලයේ ඇතැයි කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද ?