සැප්තැම්බර් මස සිදුවන අවසන් ග්‍රහ මාරුව ලග්න රැසකට සුභයි

2017 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින සිදුවන බුධ ග්‍රහයාගේ කන්‍යා රාෂිගතවිම මෙම මාසය තුල නැතිනම් සැප්තැම්බර් මාසය තුල සිදුවන අවසාන ග්‍රහ මාරුව ලෙස අපට සලකන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මෙවර බුධ ග්‍රහයා පිවිසෙන්නේ තමන්ගේම ස්වක්ෂේත්‍ර නැත්නම් උච්ච රාශියක් වන කන්‍යා රාශියටයි. මෙම ග්‍රහ ගමනත් සමග ඉදිරි කාලයේදී ඔබගේ ලග්නයට යම් යම් වෙනස්වීම් වෙන්න පුළුවන්. බුද්ධ ග්‍රහයා පැමිණෙන්නේ තමන්ගේම රාශියකට වීම විශේෂ අවස්ථාවකි. කන්‍යා මිථුන ලග්න හිමියන්ට වාසිදායක තත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින සිදුවන බුධ ග්‍රහයාගේ කන්‍යා රාෂිගතවිම මෙම මාසය තුල නැතිනම් සැප්තැම්බර් මාසය තුල සිදුවන අවසාන ග්‍රහ මාරුව ලෙස අපට සලකන්න පුළුවන්.