ඔක්තෝබරයේ බුධ ග්‍රහයා තුලාවට ඔබේ ලග්නයට කෙසේ බලපාවිද?

2017 ඔක්තෝබර් මස 13 වන දින සිදුවන බුධ ග්‍රහයා තුලාරාශිගතවෙනවා. තුලා රාශිය අධිපති වන සිකුරු ග්‍රහය වන අතර බුධ සහ සිකුරු කියන්නේ බොහොම මිත්‍ර ග්‍රහයින් දෙදෙනෙක්. විශේෂයෙන්ම ජ්‍යෝතිෂ්‍යයෙදී සෞම්‍ය ග්‍රහයන් දෙදෙනෙක් ලෙස හඳුන්වනවා. මෙම බුධගේ තුලාරාශිගත වීම ඔබගේ ලග්නයට අනුව යම් යම් සුභ ඵල මෙන්ම අසුභාඵල දායි තත්වයන් උදා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අසුභාඵලදායි තත්වයන් තිබේනම් ඒවාට අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම මොනවාද කියලත් සලකා බලමු. ඉදින් ඔබේ ලග්නයට මෙම ග්‍රහ ගමන කෙලෙසද කියා සලකා බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ඔක්තෝබර් මස 13 වන දින සිදුවන බුධ ග්‍රහයා තුලාරාශිගතවෙනවා. ඔබේ ලග්නයට මෙම ග්‍රහ ගමන බලපාන්නේ කෙසේද කියා සලකා බලමු.