ඩෙංගු නසන්න ආ මල් පැණි බොන අරුම පුදුම මදුරුවා

බඹයක් තරම් උස ශරීරයට සෙන්ටිමීරයක් පමණ උස මදුරුවෙක් කරන වින්නැහියේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ වෙද්දී ඩෙංගු වසංගතයක් විදියට රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා හමාරයි. එතෙක් මෙතෙක් බිහිවූ සියලු ඩෙංගු වාර්තා මේ වසරේදී බිඳී ගිහින්. කොළඹ හා අවට සියලු රෝහල් ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් පිරී ඉතිරිලා. මේ අතරවාරෙදි අපට ටොක්සොරින්කයිට්ස් කියන මදුරුවා ගැන දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ටොක්සොරින්කයිට්ස් කියන්නේ ඩෙංගු කීටයන් ආහාරයට ගන්න මිනිසුන්ගේ රුධිරය උරා නොබොන, මල්පැණි හා ශාක යුෂ උරා බොන මදුරුවෙක්. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ටොක්සොරින්කයිට්ස් කියන්නේ ඩෙංගු කීටයන් ආහාරයට ගන්න මිනිසුන්ගේ රුධිරය උරා නොබොන, මල්පැණි හා ශාක යුෂ උරා බොන මදුරුවෙක්.