මහින්ද රාජපක්ෂ කණ්ඩායමට ආණ්ඩුව පෙරලන්නට හැකිවේද ?

පවතින දේශපාලන තත්ත්වය අනුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට කුමක් සිදුවේද යන්න අප සුජිත් නිශාන්තයන්ගෙන් විමසීමකට ලක් කරා. එහිදී ඔහු විසින් මේ පිලිබඳ ප්‍රභල අනාවැකි කිහිපයක් පල කල අතර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පිලිබඳ විශේෂ අනාවැකියක් පල කරා. මහින්ද රාජපක්ෂ සමයේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රභල ඇමතිවරයෙකු පොදු අපේක්ෂකයෙකු වන බවත් මහින්ද රාජපක්ෂයන් පරදින බව ප්එවකට ආණ්ඩු සමයේදී ඉතා නිවැරදි අනාවැකි රැසක් පල කල සුජිත් නිශාන්තයන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සහ මහින්ද රාජපක්ෂයන් පිලිබඳ හෙළි කල අනාවැකි මෙසේය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.පවතින දේශපාලන තත්ත්වය අනුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට කුමක් සිදුවේද යන්න අප සුජිත් නිශාන්තයන්ගෙන් විමසීමකට ලක් කරා.