මිනිසුන් අතර ජිවත් වන කැමරාවට හසු වූ උරග මිනිසුන් පහක්

ගොඩක් මිනිස්සු උරග මිනිස්සු ගැන යම් අදහසක් ඇතුවයි ඉන්නේ.ඒ කියන්නේ මිනිස් වේශයෙන් අප අතර සැරිසරමින් ලෝකය පාලනය කරන උරග විශේෂයේ සත්වයන් විදියට ඩේවිඩ් අයික් සඳහන් කළ ආකාරයටයි.මේ න්‍යාය විශ්වාස කරන අය හිතන්නේ රහසිගත ජීව ඉංජිනේරු තාක්ෂණයෙන් නිර්මාණය කළ උරග මිනිස් දෙමුහුම් ජීවීන් පිරිසක් අප අතර ඇවිදිමින් ලෝකයේ රාජ්‍යයන් පාලනය කරන බවයි.ඔවුන් හිතන ආකාරයට මේ කල්පිතයට වසර දහස් ගණනක් තිස්සේ එන විශ්වාසවල සැඟවුණු සාක්ෂි තිබෙනවා.ඒත් මේ ගැන ඇහැට පේන්න තියෙන සාක්ෂි තියෙනවද? එහෙම භෞතික සාක්ෂි ඇති බවට සමහර අය විශ්වාස කරනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ගොඩක් මිනිස්සු උරග මිනිස්සු ගැන යම් අදහසක් ඇතුවයි ඉන්නේ.ඒ කියන්නේ මිනිස් වේශයෙන් අප අතර සැරිසරමින් ලෝකය පාලනය කරන උරග විශේෂයේ සත්වයන් විදියට ඩේවිඩ් අයික් සඳහන් කළ ආකාරයටයි.