වන සතුන් විසින් හදා වඩා ගත් ළමයින් දහ දෙනෙක්

ඔයාල කවුරුත් ජන්ගල් බුක් පොත කියවල ඇතිනේ. ඉතින් ඒ ආශ්‍රයෙන් විවිධ චිත්‍රපට පවා නිපදවූවා. මෝග්ලි කාටුන් එක පවා බලපු අයත් ඕනෑ තරම් ඇති. ඉතින් වන සතුන් මිනිස් දරුවන් ස්නේහයෙන් රැක බලා ගත් අවස්ථා එවැනි කථා වලට පවා සිමා වී නැති බව පසක් වන්නේ මෙවැනි අවස්ථා සැබෑ ජීවිතයේදී අපට හමු වී ඇති නිසා. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි හිතුවා මේ පිලිබඳ තොරතුරු රැසක් වාර්තාමය වීඩියෝ වැඩසටහනකින් ගෙන එන්න. ඉතින් මේ වනසතුන් මිනිස් ළදරුවන්ට දෙමාපියන් වූ අවස්ථා දහයක් ගැන තමයි මේ ගෙන එන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.වනසතුන් මිනිස් ළදරුවන්ට දෙමාපියන් වූ අවස්ථා දහයක් ගැන තමයි විශ්වකර්ම අද අපි ගෙන එන්නේ.