ඊර්ෂ්‍යා ඇති වූ අවස්ථා දහයක්

ඊර්ෂ්‍යාව කියන්නේ අපි කාටත් ඇති විය හැකි අවස්තාවක්. ඉතින් මේ ඉරිසියාව කියන එක නම් හොඳ දෙයක් නම් නෙමෙයි. විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ නම් ඉරිසියාව පිලිබඳ අමුතුම කතාවක්. ඒ කෙනෙක් විසින් තව කෙනෙක්ට ඉරිසියා හැඟීම් ඇති වූ විට එය ජායාරුපයට නැගු අවස්ථා දහයක් පිළිබඳවයි. ඉතින් බලන්න ඉරිසියා කරද්දී කෙතරම් කැතද කියල. ඉතින් එයාලත් හිතන්නේ නැතිව ඇති එයාල ඉරිසියාවෙන් අනෙකා දෙස බලද්දී මෙවන් ජායා රූ අහඹු ලෙස තවකෙකු විසින් අරගන්නා බව. එහෙනම් දැන් ඔබ නැරඹීමට යන්නේ ඉරිසියාවේ ජායා රූපැ දහයක්. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ඊර්ෂ්‍යාව කියන්නේ අපි කාටත් ඇති විය හැකි අවස්තාවක්. ඉතින් මේ ඉරිසියාව කියන එක නම් හොඳ දෙයක් නම් නෙමෙයි. විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ නම් ඉරිසියාව පිලිබඳ අමුතුම කතාවක්.