විනාඩි පහෙන් සම පැහැපත් කරන පුදුම හිතෙන රහස

දවසේ ඕනෑම වෙලාවක භාවිතා කරලා පුදුමාකාර ප්‍රතිපල ලබාගන්න පුළුවන් සම පැහැපත් කරන රහසක් දැනගන්න කැමතිද? මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ලෙමන් ගෙඩි බාගයක් සහ කහකුඩු ටිකක් හෝ කස්තුරි ආලේපය ස්වල්පයක් පමණයි.

සැලකිය යුතුයි - මෙහිදී අපි භාවිතා කරන ලෙමන්වල අම්ල ගතිය නිසා මෙම ප්‍රතිකාරය ඉර බැසීමෙන් පසුව භාවිතා කිරීම හෝ භාවිතා කළ පසුව හිරු එළියට නිරාවරණය නොවීම වඩාත් සුදුසුයි.

ක්‍රමය

• ලෙමන් ගෙඩි භාගයක් ගෙන ඇට සියල්ල ඉවත් කරගන්න

• කුඩා භාජනයකට කහකුඩු පුරවාගන්න

• දැන් මේ භාජනයේ ලෙමන් ගෙඩි භාගය හොඳින් දවටන්න

• දැන් මේ ලෙමන් ගෙඩි භාගය ගෙන ඔබේ මුහුණේ විනාඩි පහක් පමණ සෙමින් මෘදුව අතුල්ලන්න

• විනාඩි දහයක් පමණ එසේ තිබෙන්නට හැර ඇල්වතුරෙන් සෝදා හරින්න

ලෙමන් විටමින් සී සහ සිට්‍රික් අම්ලයෙන් සපිරි නිසා කාලයක් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබේ මුහුණට නැවුම් දීප්තියක් සහ පැහැපත්බවක් ලැබේවි.කහ කුරුලෑ සහ කුරුලෑ කැළැල් ඇතිවීම වලක්වන්නට උපකාරී වෙනවා.එසේම එහි ඇති විෂබීජනාශක ගුණය නිසා මුහුණේ සියුම් සිදුරු ආවරණය කරමින් සම ආසාදනයන්ට ලක්වීම වලක්වා මුහුණට නැවුම්බවක් ලබා දෙනවා.දවසේ ඕනෑම වෙලාවක භාවිතා කරලා පුදුමාකාර ප්‍රතිපල ලබාගන්න පුළුවන් සම පැහැපත් කරන රහසක් දැනගන්න කැමතිද?