වසර 18 කට පසුව සිදුවන රාහුකේතු මාරුවෙන් රට කැළඹෙයි - ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ?

අගෝස්තු මාසේ 18 වෙනිදා උදේ 4.44 ට රාහු ග්‍රහයා කටක රාශියටත් කේතු ග්‍රහයා මකර රාශියටත් ගමන් කරයි. මෙලෙස කටක රාශියට සහ මකර රාශියට රාහු සහ කේතු ග්‍රහයන් දෙදෙනා 2018 දහවන මස 11 වන දින දක්වාම එම රාශි දෙක තුල රැඳී සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම මම ග්‍රහ ගමන ඔබටත් නැතිනම් රටටත් විවිධ අයුරින් බලපාන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වර්තමානයේ ජනාධිපති නැතිනම් අගමැති ඇතුළු ආණ්ඩුව හා ආණ්ඩුපක්ෂයේ මැති ඇමතිවරු සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුල වැඩිපුර කතාබගට ලක්වන්නට පුළුවන්. අප රටේ ලග්නය වන කුම්භ ලග්නයට අනුව හයවැන්නට තමයි රාහුග්‍රහයා සම්ප්‍රාප්ත වන්නේ. මෙම රාහු ග්‍රහයාගේ සම්ප්‍රාප්තිය තරමක් දුරට නිහඬව සිටින සතුරන් වැඩි කරන කාලයක් තමයි විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔහුන්ගේ බලය වැඩිවීමට හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පවතින රජයට විරුද්ධව විපක්ෂ කණ්ඩායම් වලින් දැඩි පීඩනයක් එල්ලවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා උද්ගෝෂණ වැනි තත්වයන් නිර්මාණය වීමට හැකියාව තිබෙනවා. රජය අපහසුතාවයට පත්වන ආකාරයේ සංසිද්ධි ඇතිවීමට පුළුවන්. රටපුරා කැළඹිලි සහගත තත්වයන් නිර්මාණය වීමට ඉඩකඩ තිබෙනවා. රටට මෙන්ම උබටද සුභ සහ අසුභ ඵල තත්වයන් කෙසේද යන්න විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.අගෝස්තු මාසේ 18 වෙනිදා උදේ 4.44 ට රාහු ග්‍රහයා කටක රාශියටත් කේතු ග්‍රහයා මකර රාශියටත් ගමන් කරයි. මෙලෙස කටක රාශියට සහ මකර රාශියට රාහු සහ කේතු ග්‍රහයන් දෙදෙනා 2018 දහවන මස 11 වන දින දක්වාම එම රාශි දෙක තුල රැඳී සිටිනවා.