1973 දී ලංකාවේ වර්ණ ජායාරුප දැකල තියේද

ලංකාව කියන්නේ ලෝකෙන්ම අති සුන්දර රටක්. 1973 දී ලංකාව කොයි වගේද කියල දකින්න අපි හැමෝම ආසයි. ඒ අපි හැමෝම ලක් මවගේ දරුවෝ වීමත්, ලක් මවට දක්වන අසීමිත ආදරයත් නිසා. අපට හමු උනා අතිශය දුර්ලභ වර්ණ ජායා රුප කිහිපයක්. ඇත්තටම මේක දැක්කම 1973 දී ලංකාව කෙතරම් සුන්දරද කියල පේනවා. ඇත්තටම අදහගන්න බැහැ. ඉතින් මමත් හිතුවා මේ ජායා රුප පෙළ ඔයාලත් සමග ඛෙදා හදා ගන්න. ඇත්තටම මේක දැක්කම ඔයාලටත් පුදුම හිතෙයි. බලන්න එදා කොළඹ පරිසරයත්, ගාල්ල, රත්නපුර, සිගිරිය, දඹුල්ල කොහොමද තිබ්බේ කියල. එදා මිනිසුන්ගේ සරල බවත් මේ ජායා රූ මගින් මොනවට පැහැදිලි වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලත් නිවී සැනසිල්ලේ මේ ජායා රු රස විඳින්නකෝ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.1973 දී ලංකාව කොයි වගේද කියල දකින්න අපි හැමෝම ආසයි. ඒ අපි හැමෝම ලක් මවගේ දරුවෝ වීමත්, ලක් මවට දක්වන අසීමිත ආදරයත් නිසා. අපට හමු උනා අතිශය දුර්ලභ වර්ණ ජායා රුප කිහිපයක්.