සතියේ ලග්න පලාපල - සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමා

විශ්වකර්ම අපි අද සුජිත් නිශාන්තයෝගිතුමාව හමුවීමට ගියා. එහිදී ඉදිරියට වන්නට තිබෙන ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි රැසක් එතුමා විසින් ප්‍රකාශ කල අතර ඒ පිලිබඳ වීඩියෝව ඉදිරි දවස් කිහිපය තුල බලාපොරොත්තු වන්න. ඒ වගේම එළඹෙන සතිය ඔබේ ලග්නයට කොහොමද කියලත් අසා දැන ගැනීමට අප අමතක කලේ නැහැ. ඉදින් ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමා විසින් එළඹෙන සතිය ඔබේ ලග්නයට කෙසේද යන්න සවිස්තරාත්මකව ලග්නයෙන් ලග්නයට ප්‍රකාශ කලේ මෙලෙසිනි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමා විසින් ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපල.