අද දින සිදුවන ප්‍රභල සිකුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ?

ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවට අනුව අගෝස්තු මාසය සුවිශේෂී වසරක් ලෙසට අර්ථගන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මෙම මාසය තුල විශේෂ ග්‍රහ මාරු කිහිපයක්ම සිදු උනා. ඒ වගේම අවුරුද්දකටම වරක් සිදුවන තවත් විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් අගෝස්තු මාසේ 21 වෙනිදා උදේ 10.51 ට සිදුවෙනවා. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදුවන්නේ සිකුරු ග්‍රහයා කටක රාශියට පිවිසීමත් සමගයි. කටකරාශිගත වන සිකුරු ග්‍රහය 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ 15 වන දින උදේ 10.33 දක්වාම කටක රාශිය තුල රැඳී සිටිනවා. මෙම ග්‍රහ මාරුව ඔබේ ලග්නයට කෙසේ බලපාන්නේ දැයි විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.අවුරුද්දකටම වරක් සිදුවන තවත් විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් අගෝස්තු මාසේ 21 වෙනිදා උදේ 10.51 ට සිදුවෙනවා. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදුවන්නේ සිකුරු ග්‍රහයා කටක රාශියට පිවිසීමත් සමගයි.