ලෝකයේ අභිරහස්ම පිටසක්වළ ජීවීන් සොයාගැනීම් දහයක්

පිටසක්වළ ජීවීන් ඇත්තටම සිටිනවාද? ඔවුන් අපේ ලෝකය ගවේෂණය සඳහා ඔවුන්ගේ ඉහළ තාක්ෂණයක් සහිත යානාවල නැගී සෑහෙන්න වාර ගණනක් ඇවිත් තිබෙනවාද? බොහෝ අය මේ ප්‍රශ්නයට නෑ කියා පිළිතුරු දුන්නත් පිටසක්වළ ජීවීන් නිරන්තරයෙන්ම අපේ පෘතුවියට එන බව විශ්වාස කරන්නන් සෑහෙන දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට තිබෙන සාක්ෂි මොනවාද? වාර්තාගත වූ සහ ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන් සහිත ලෝකය පුරා සිදුවූ හඳුනානොගත් ආකාශ වස්තූන් කඩාවැටීම්, අහසේ අද්භූත එළි,පැහැදිලි කළ නොහැකි යානා සුන්බුන්, හමුදා සාමාජිකයන්ගේ හදිසි පැමිණීම්, කළු කබා හැඳගත් මිනිසුන් සහ රජයේ තොරතුරු වසන් කිරීම්, මේ සියල්ල පැහැදිලි කළ නොහැකි ආකාශ වස්තු කඩාවැටීමක සිදුවන සාමාන්‍ය සිදුවීම් බව පෙනෙනවා. මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි කළ හැකි දේ ද? නැතිනම් ඇත්තම හඳුනානොගත් පියාඹන වස්තුවක් කඩා වැටීමක් ද? තීරණය ඔබ සතුයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන් සහිත ලෝකය පුරා සිදුවූ හඳුනානොගත් ආකාශ වස්තූන් කඩාවැටීම්, අහසේ අද්භූත එළි,පැහැදිලි කළ නොහැකි යානා සුන්බුන්, හමුදා සාමාජිකයන්ගේ හදිසි පැමිණීම්, කළු කබා හැඳගත් මිනිසුන් සහ රජයේ තොරතුරු වසන් කිරීම්, මේ සියල්ල පැහැදිලි කළ නොහැකි ආකාශ වස්තු කඩාවැටීමක සිදුවන සාමාන්‍ය සිදුවීම් බව පෙනෙනවා.