රටම කළඹන රවී මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ?

ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රජු වන රවී ග්‍රහයා අගෝස්තු මස 17 වන දින උදේ නැත්තන් මධ්‍යම රාත්‍රී 12.46 ට පමණ සිංහ රාශියට පිවිසෙනවා. පියකාරක රවී ග්‍රහයා සින්හරාශියට පිවිසීම රට අභ්‍යන්තරය තුල තරමක් දුරට කැළඹිලි සහගත ස්වරුපයක් ඇති කරවන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම සහල් මිල සම්බන්ධව රට තුල ගැටළු පැන නගින්නට හැකියාව තිබෙනවා. රටේ පාලකයා විසින් දැඩි තීන්දු තීරණ ගන්නා කාලයක්. ඒ වගේම තමයි රථ වාහන වලින් සිදුවන මරණ සංඛ්‍යාව ඉහල යාමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ නිසා පවතින තත්වය තරමක් දුරට ගැටළුකාරී ස්වභාවයක් තමයි ගෙනදෙන්නේ. ඒ වගේම 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ 16 වන දින දක්වා රවී ග්‍රහයා සිංහ රාශිය තුල රැඳී සිටිනවා. මෙම රවී ග්‍රහයාගේ සින්හරාශිගත වීම ඔබේ ලග්නයෙන් ලග්නයට බලපාන අයුරු මඳක් විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රජු වන රවී ග්‍රහයා අගෝස්තු මස 17 වන දින උදේ නැත්තන් මධ්‍යම රාත්‍රී 12.46 ට පමණ සිංහ රාශියට පිවිසෙනවා. පියකාරක රවී ග්‍රහයා සින්හරාශියට පිවිසීම රට අභ්‍යන්තරය තුල තරමක් දුරට කැළඹිලි සහගත ස්වරුපයක් ඇති කරවන්නට පුළුවන්.