ප්‍රභල පක්ෂ දෙක පිලිබඳ ප්‍රභල අනාවැකියක් හෙළි කරයි

පසුගිය දිනක විශ්වකර්ම අපි සුජිත් නිශාන්තයන් සමග කල සංවාදයේදී ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි රාශියක් අප ඉදිරියේ හෙළිදරව් කළා. ඉතින් ඉදිරියේදී පවතින අස්ථාවර තත්වය තුල එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට කුමක් සිදුවේද යන්න අසන්නටත් අමතක කලේ නැත. ඉදින් මේ පිලිබඳ අනාවැකි රැසක් සහ කරුණු රාශියක් සුජිත් නිශාන්තයන් අප සමග කතා කරන්නට අමතක කලේද නැත. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.පසුගිය දිනක විශ්වකර්ම අපි සුජිත් නිශාන්තයන් සමග කල සංවාදයේදී ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි රාශියක් අප ඉදිරියේ හෙළිදරව් කළා.