මිනිත්තු 5න් සුදු වෙන්න අපුරු ආලේපනයක්

කවුද අකමැති සුදු වෙන්න. ඉතින් ඉක්මනින් සුදු වෙන්න අකමැති කවුරුත් නැහැ කියල මම හිතනවා. ඉතින් සුදු වෙන්න කියල වෙළඳපොලේ විවිධ ආලේපන ඇති බවට නොරහසක්. හැබැයි ඒ ආලේපන නොකඩවා ආලේප කර එකවරම නතරකළහොත් අත්වෙන තත්වය ඔබ නොදන්නවා විය හැක. එකවරම මුහුණ රැලි වැටීම සහ අවපැහැ ගැන්වීම වැනි දේවල් කෘතීම ආලේප එකවරම නතරකළහොත් ලැබෙන අතුරු ඵලයි. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට මේ කියන්න යන්නේ නිවසේදීම තනාගත හැකි අතුරු ආබාධ නැති ස්වභාවික ආලේපනයක් පිළිබඳවයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට මේ කියන්න යන්නේ නිවසේදීම තනාගත හැකි අතුරු ආබාධ නැති ස්වභාවික ආලේපනයක් පිළිබඳවයි.