හිතාගන්න බැහැ අදහගන්න බැහැ - මෙන්න මෙව්වට කියන්නේ දෘෂ්‍ය මායා කියල

වේශ නිරුපණය... අලංකරණය... එහෙමත් නැතිනම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා Makeup කියල. ඔයාලට මේක නුහුරු වචනයක් නෙමෙයි. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ පිළිබඳවයි. වේශ නිරුපණය සමග ලඟින් යන විෂයක් තමයි දෘෂ්‍ය මායා කියන වචනය. මේක නම් ඔයාලට නුහුරු ඇති. Optical Illusion කියල ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වා නම් ටක් ගාල අල්ලගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙෂනිරුපන ආශ්‍රයෙන් දෘෂ්‍ය මායා මවන රූ සටහන් පෙළක් තමයි අපි අද ඔයාලට මේ පෙන්වන්නට යන්නේ.  mimles කියන Instagram ප්‍රෝෆයිලයෙ සිටින නිරුපිකාවක් විසින් තමයි මේ දස්කම් පාන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතිව ඔයාලත් මේක බලල කොහොමද කියල කොමෙන්ටුවකින් කොටා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.වේශ නිරුපණය... අලංකරණය... එහෙමත් නැතිනම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා Makeup කියල. ඔයාලට මේක නුහුරු වචනයක් නෙමෙයි. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ පිළිබඳවයි.