ප්‍රභල කුජ මාරුව ලග්න කිහිපයක් බලවත් කරයි

කුජ ග්‍රහයා සිංහ රාෂිගතවිම සුවිශේෂී සිදුවීමකි. පෘථිවියට සමාන ගති ඇති කුජ ග්‍රහයා ආපදාවලට මුල් වන ග්‍රහයෙක් ලෙස ප්‍රකටයි. අපට ඉතාමත් ආසන්නතම ග්‍රහයෙක් වන කුජ ග්‍රහයා එඩිතරකම සහ නිර්භීතකම නියෝජනය කරයි. මෙම කුජ ග්‍රහයා අගෝස්තු මස 27 වන දින උදේ 8.30 ට සිංහරාශිගත වෙයි. මෙම සිංහ රාශිය කුජට මිත්‍ර රාශියක් ලෙසට තමයි සැලකෙන්නේ. මෙම මිත්‍ර රාශියට යාමත් සමග කුජ ග්‍රහයාගේ බලය තරමක් දුරට වැඩිවන ලග්න කිහිපයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. 2017 ඔක්තෝබර් මස 13 වනදා සවස 4.06 දක්වාම සිංහ රාශියේ රැඳී සිටිනවා. මෙම කුජගේ ගමන ඔබේ ලග්නයට කෙසේ බලපාවිදැයි ලග්නයෙන් ලග්නයට විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.කුජ ග්‍රහයා අගෝස්තු මස 27 වන දින උදේ 8.30 ට සිංහරාශිගත වෙයි. මෙම කුජගේ ගමන ඔබේ ලග්නයට කෙසේ බලපාවිදැයි ලග්නයෙන් ලග්නයට විමසා බලමු.