වසර 12 කට පසුව සිදුවන ප්‍රභල ගුරු මාරුව රටට ඔබට කොහොමද

වසර 12 කට වරක් ග්‍රහමාරුවක් 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ 12 වෙනිදා 6.50 ට සිදුවෙනවා. මෙම සිදුවීම තමයි ගුරු ග්‍රහයා තුලා රාශිගත වීම. ගුරු ග්‍රහයා තුලා රාශිගත වීම සිදුවන්නේ අවුරුදු 12 කට වරක් ලෙස තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙම ගුරු ග්‍රහයාගේ තුලා රාශිගත වීම රටට සහ ලෝකයට සාපේක්ෂව ඉතාමත් යහපත් ගමනක් තමයි කියන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සමාජකොටස් වලට කලක් තිස්සේ ඇති වූ අවමානය නැතිනම් අපකීර්තිය මේ නිසා තරමක් දුරට අඩුවන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි රටක් වශයෙන් සලකන කල ගුරුගේ පැමිණීම ලංකා කේන්ද්‍රයේ දස වැන්නට නැති නම් රැකියා ස්ථානයට නැතිනම් ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන ස්ථානයට තමයි පැමිණෙන්නේ. ඉතින් මෙම ගුරු මාරුව ඔබටත් රටටත් කොහොමද ? යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.වසර 12 කට වරක් ග්‍රහමාරුවක් 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ 12 වෙනිදා 6.50 ට සිදුවෙනවා. මෙම සිදුවීම තමයි ගුරු ග්‍රහයා තුලා රාශිගත වීම. ගුරු ග්‍රහයා තුලා රාශිගත වීම සිදුවන්නේ අවුරුදු 12 කට වරක් ලෙස තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ.