යහ පාලනය දෙදරයි - දේශපාලනය අස්ථාවර වෙයි අනාවැකි සත්‍ය වෙයි

පසුගිය දිනෙක සුජිත් නිශාන්තයන් සමග විශ්වකර්ම අපි කරන ලද සාකච්චාවේදී ඔහු විසින් සඳහන් කල අනාවැකි සියල්ලම පාහේ සත්‍ය බවට පත්වෙලා තිබෙනවා. බොහෝ ප්‍රසිද්ධ චරිත වලට නිතිය ඉදිරියේ දන නමන්න සිදුවන බවත්, සයිටම් ගැටළුව ඉදිරියේදී තවත් උග්‍ර වන බවත්, යහ පාලනය තුල ප්‍රභල බෙදීමක් සහ අසමගියක් දකින්නට ලැබෙන බවත්, රට වටා වැඩ වර්ජන උද්ඝෝෂණ ඇතිවන බවත්, පිල් මාරු වීම් රැසක් සිදුවන බවත්, ආණ්ඩුව කරනා දේවල් නැවත ආණ්ඩුවටම පෙරලා ලැබෙන බවත් එහි වාසිය විපක්ෂය ලබා ගන්නා බවත් සුජිත් නිශාන්තයන් අප සමග හෙළි කළේය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.පසුගිය දිනෙක සුජිත් නිශාන්තයන් සමග විශ්වකර්ම අපි කරන ලද සාකච්චාවේදී ඔහු විසින් සඳහන් කල අනාවැකි සියල්ලම පාහේ සත්‍ය බවට පත්වෙලා තිබෙනවා.