අගෝස්තු 18 රාහු කේතු මාරුව ලග්න 9 කට විශිෂ්ඨ සුභ ඵල

2017 අගෝස්තු මස 18 වන සිකුරාදා සමස්ථ ලංකාවටම බලපවත්වන පරිදි ප්‍රභල ග්‍රහමාරුවක් සිදුවීමට නියමිතය. එනම් රාහු ග්‍රහයා කටක රාශියටත් කේතු ග්‍රහයා මකර රාශියටත් අගෝස්තු 18 වන දින උදේ 4.44 ට සිදුවීමට නියමිත බවයි පැවසෙන්නේ. මෙම චායාමාත්‍ර ග්‍රහයන් 2018 ඔක්තෝබර් 11 වන දින දක්වාම එම රාශි දෙක තුල රැඳී සිටින බවද දැක්වෙනවා. මෙම ග්‍රහ ගමන රටේ ප්‍රභල දේශපාලන සහ ස්වභාවික පෙරලි ඇති කිරීමට සමත් බව පැවසෙනවා. දේශපාලනික සහ ස්වභාවික වශයෙන් මෙය කෙසේ බලපාවිද යන්න වෙනමම වීඩියෝවකින් දැක්වීමට කටයුතු කරන අතර මේ ලග්නයෙන් ලග්නය ඔබේ ලග්නයට මෙය කෙසේ බලපාවිද යන්න ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාත්න යෝගිතුමා ගෙන එන පලාපලයි මේ. සැලකිය යුතුයි වීඩියෝව තුල අගෝස්තු 17 ලෙස වැරදීමකින් සඳහන්ව ඇති අතර එය අගෝස්තු 18 ලෙස නිවැරදි විය යුතුය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 අගෝස්තු මස 18 වන සිකුරාදා සමස්ථ ලංකාවටම බලපවත්වන පරිදි ප්‍රභල ග්‍රහමාරුවක් සිදුවීමට නියමිතය.