ලොවක් කම්පනයට පත් කරවමින් චීනයෙන් මතු වූ යෝධයින්

යෝධයන් පිලිබඳ විවිධ සංකල්ප තිබුනත් මෑතක් වනතුරුම මේ පිලිබඳව ප්‍රභල සාක්ෂි හමු වූයෙ නැත. හුදෙක් මිත්‍යා කතාංග වලල පමණක් සිමා වූ මෙම යෝධයන් පිලිබඳ ලොවක් කම්පනය කිරීමට චීනයට හැකි වී තිබෙනවා. චීනයේ ෂැංග්ඩොන් පළාතේ නටබුන් වී ගිය ඉපැරැණි ගම්මානයක කැණීම් කිරීමේදී හමු වූ මෙම යෝධන්ගේ අස්ථි එහි කැනීම් කල විද්‍යාඥයන් පවා මවිත කරවන ලදී. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.යෝධයන් පිලිබඳ විවිධ සංකල්ප තිබුනත් මෑතක් වනතුරුම මේ පිලිබඳව ප්‍රභල සාක්ෂි හමු වූයෙ නැත. හුදෙක් මිත්‍යා කතාංග වලල පමණක් සිමා වූ මෙම යෝධයන් පිලිබඳ ලොවක් කම්පනය කිරීමට චීනයට හැකි වී තිබෙනවා.