හිතාගන්න බැරි විදියට හදිසියේ හමුවූ නිධානයන් පහක්

නිධානයක් මතු වෙනවා කියන්නේ ස්වීප් එකක් හැදුන වගේ තමයි. ස්වීප් එකක් හැදෙන්න වාසනාව තියෙන්න ඕන වගේම නිධානයක් පවා වෙහෙසවිමකින් තොරව නිකන් ලැබෙන්නත් වාසනාව කියන දේ තිබෙන්නට අවශ්‍යය. දෙන දෙයියෝ ටොකු අනිමින් දෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේකට තමයි. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ වාසනාවන්ත මිනිසුන්ට හමුවූ පුදුමාකාර නිධානයන් පහක් ගැනයි. ලෝහ සංවේදක අරන් වෙරළ තීරය පීරන හෝ පුරාවිද්‍යාත්මක රූපවාහිනී වැඩසටහන්වල සංවාද කරන අය නිරන්තරයෙන් පවසන්නේ ඔවුන් සොයන්නේ පැරණි කාසි හෝ එකතු කළ හැකි පුරාවස්තු බවයි. නමුත් අපි හැමෝම දන්නව ඔවුන් යටිසිතින් උත්සාහ කරන්නේ පොහොසත් වෙන්නයි. නමුත් පුරාවිද්‍යා කැණීම්,විකිණීම් හෝ හුවමාරුවලදී තරම් ම පුරාවස්තු හමුවෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම අහම්බයකින් හෝ වාසනාව මත. එසේනම් මේ...හදිසියේ හමුවූ පුදුමාකාරම නිධානයන් පහක්. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.නිධානයක් මතු වෙනවා කියන්නේ ස්වීප් එකක් හැදුන වගේ තමයි. ස්වීප් එකක් හැදෙන්න වාසනාව තියෙන්න ඕන වගේම නිධානයක් පවා වෙහෙසවිමකින් තොරව නිකන් ලැබෙන්නත් වාසනාව කියන දේ තිබෙන්නට අවශ්‍යය.