සුනාමියට ගොඩ ගැසූ අද්භූත සත්තු

මේ ලෝකයේ සාගර දැනට අපි දන්නා අබිරහස්ම තැන්වලින් එකක්. මහාසාගරය පතුලේ ඉන්නා හැම ජීවියෙක් ගැනම අපි දන්නේ නෑ වගේම ඔවුන්ට මිනිසුන්ගෙන් වන බලපෑම ගැනත් අපට වැටහීමක් නෑ. මෑතක සිට ඔවුන් පිළිබඳව කෙරෙන ගවේෂණ මගින් සොයාගැනීම් රැසක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. ජපාන සුනාමියකට පසුව සොයාගත් ගුප්ත මුහුදු ජීවීන් දහදෙනෙකුයි මේ. මේ වීඩියෝවෙන් පසුව අප ඔබෙන් අසන ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙන්න නම් හොඳ අවධානයෙන් ඔබ සිටිය යුතුයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.මෑතක සිට ඔවුන් පිළිබඳව කෙරෙන ගවේෂණ මගින් සොයාගැනීම් රැසක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. ජපාන සුනාමියකට පසුව සොයාගත් ගුප්ත මුහුදු ජීවීන් දහදෙනෙකුයි මේ.