විද්‍යාඥයෝ මවිත කරමින් පිටසක්වලින් පෘථිවියට සංඥාවක්

හඳුනා නොගත් පියාසර වස්තුන් නිරන්තරයෙන් පෘථිවිය කරා ඇදී එති. සමහරුන් ඒවා මායා දෘෂ්ඨින් ලෙස හඳුන්වති. ලෝක බලවතුන් මේවා සමාජයෙන් වසන් කරනවා යැයි සමහරුන් පවසති. UFOlogy නමින් වෙනමම විෂයක් ලෝකයේ ඇත. UFO Hunters නමින් විශේෂිත පර්යේෂක පිරිසක් ඇත. ඉදින් මේ කුමන කතා කිව්වත් ලෝකය තුල මේ සඳහා පර්යේෂණ කරන විශේෂිත විද්‍යාඥයන් පිරිසක් දකින්නට ඇත. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ මේ විශේෂිත විද්‍යාඥ කණ්ඩායමක් විසින් සොයාගත් මවිතය දනවන කරුණක් පිලිබඳවය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ මේ විශේෂිත විද්‍යාඥ කණ්ඩායමක් විසින් සොයාගත් මවිතය දනවන කරුණක් පිලිබඳවය.