මේ මස අවසන් ප්‍රභල සිකුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ?

ජුලි මාසයේ සිදුවන අවසන් ග්‍රහ මාරුව ලෙස සිකුරු ග්‍රහ මාරුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. 2017 ජුලි මස 26 වන බදාදා සවස 4.57 ට සිකුරු ග්‍රහයා බුධට අයත් මිථුන රාශියට පිවිසෙනවා. මෙම මිථුන රාශියට පිවිසීම ලග්න කිහිපයකටම සුභ ඵල මෙන්ම අසුභඵලදායි තත්වයන් පෙන්නුම් කරන බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙම සිකුරු ග්‍රහයා පිවිසෙන්නේ බුද්ධියට අධිපති වන බුධට අයත් මිථුන රාශියට. මෙම මිථුන රාශියට පිවිසීම ඔබගේ ලග්නයට සිදුවන බලපෑම කෙසේද කියල අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්නජුලි මාසයේ සිදුවන අවසන් ග්‍රහ මාරුව ලෙස සිකුරු ග්‍රහ මාරුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. 2017 ජුලි මස 26 වන බදාදා සවස 4.57 ට සිකුරු ග්‍රහයා බුධට අයත් මිථුන රාශියට පිවිසෙනවා.