මෙන්න මේ දේවල් ඇඳ යට තිබ්බනම් සල්ලි උතුරන්න ලැබේවි

විවිධ රටවල් වල විවිධ වාස්තු ශාස්ත්‍ර තිබෙනවා. ෆෙන් ෂුයි වැනි විවිධ නම් වලින් එන මේ විවිධ වූ ක්‍රමවේදයන් නිසා ජිවිතයම සාර්ථක කරගත හැකි බව ඔබ දන සිටියාද ? විවිධ වස්තුන් කෙරෙහි බලපාන කිරණයන් අපගේ ශරීරය වටා ඇති රශ්මි මාලාවේ විකිරණයන් සමග බලපෑමක් ඇති කරවීමට සමත් බව ඔබ නොදන්නවා විය හැක. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ අහිතරකර ශක්තින් නැති කර හිතකර ශක්තින් ලබාගෙන තමන්ගේ දියුණුව යහමින් ලබා ගන්නා හැකි ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳවයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ අහිතරකර ශක්තින් නැති කර හිතකර ශක්තින් ලබාගෙන තමන්ගේ දියුණුව යහමින් ලබා ගන්නා හැකි ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳවයි.