ශ්‍රී ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගිය විනෝමා

ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලැබූ දැනට එංගලන්තයේ ජිවත් වන  37 වන වියේ පසුවන දරුවන් තිදෙනෙකුගේ මවක් වන සැන්ඩි විනෝමා මහත්මියට එක්සත් රාජධානියේ විවාහක රූ රැජිණ කිරුළේ එක් අංශයක ජය හිමි කර ගැනීමට හැකිවී තිබෙනවා. ළමයින් වෙනුවෙන් ලෝක සාමය කියන අංශයෙන් 2017 Mrs United Kingdom International කියන තරඟදී තමයි ඇය විසින් මෙම ජයග්‍රහණය හිමිකරගෙන ඇත්තේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලැබූ දැනට එංගලන්තයේ ජිවත් වන 37 වන වියේ පසුවන දරුවන් තිදෙනෙකුගේ මවක් වන සැන්ඩි විනෝමා මහත්මියට එක්සත් රාජධානියේ විවාහක රූ රැජිණ කිරුළේ එක් අංශයක ජය හිමි කර ගැනීමට හැකිවී තිබෙනවා.