ඩෙංගු මදුරුවන් පලවා හරින සුපිරි ශාඛ වර්ග අටක්

මේ දිනවල වසංගතයක් වශයෙන් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ රෝගයෙන් බේරී සිටීමට අපි සෑම දෙනෙක්ම විවිධ අයුරින් උත්සහ කරනවා. ඉතින් අද විශ්වකර්ම වෙතින් අද ඔබට කියාදෙන්නට යන්නේ ඩෙංගු මැලේරියා වැනි රෝග පතුරවන මදුරුවන් සාර්ථක ලෙස පලවා හරින ක්‍රමයක් ගැන. මේ සඳහා ඔබට කරන්න තිබෙන්නේ අප කියන ශාඛ වර්ග ඔබේ ගෙවත්තේ සිටුවීම පමණයි. මදුරු විකර්ෂක ශාඛ වර්ග අටක් මේ වනවිට පර්යේෂකයන් විසින් හඳුනාගෙන තිබෙනව. මෙම ශාඛ වර්ග වන්නේ

1. පැඟිරි

2. දාස්පෙතියා

3. සේර

4. මදුරු තලා

5. ලැවෙන්ඩර්

6. පෙපර්මින්ට්

7. රෝස්මේරි

8. බැසිල්

ඉහත සඳහන් මදුරු තලා, දාස්පෙතිසා සහ පැඟිරි ලංකාවට ආවේනික ශාඛ නිසා ඒවා ඉතා පහසුවෙන්ම අපට මදුරුවන් පලවාහැරීමට යොදාගත හැකයි. ඒ වගේම අනෙකුත් ශාඛ වර්ගද අපට පැල වශයෙන් වෙළඳපොලෙන් සොයාගැනීමට හැකියාවද තිබෙනවා. මෙම පැල වර්ග ගෙවත්තේ හෝ නිවසේ තබා ගැනීමට අමතරව ඩෙංගු මදුරුවන් දෂ්ඨ කරන උදෑසන 6ත් 9ත් අතර කාලයේ සහ සවස 4ත් 6ත් අතර කාලයේ පැඟිරි තෙල් සම මත ආලේප කිරීම, නින්දට යාමේදී මදුරු දැල් භාවිතා කිරීම, නින්දට යාමේදී අත්දිග ලා පැහැති ඇඳුම් පැළඳීම වැනි ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාමාර්ගවලට යොමුවන්නත් අමතක කරන්න එපා.අද විශ්වකර්ම වෙතින් අද ඔබට කියාදෙන්නට යන්නේ ඩෙංගු මැලේරියා වැනි රෝග පතුරවන මදුරුවන් සාර්ථක ලෙස පලවා හරින ක්‍රමයක් ගැන.