චීනය තුල නිෂ්පාදනය කරන මෙම ආහාර කවදාවත් කන්න එපා

චීනය තුල නිෂ්පාදනය කරන මේ ආහාර වර්ග හත කිසිම දවසක පරිභෝජනය කරන්න එපා. මන්ද මේවා තුල ප්ලාස්ටික් සහ පිළිකාකාරක රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගුයි. අද කාලයේ මිනිසුන් ගොඩක් වෙලාවට පිටරටින් ගෙන්වන දේවල් පමණක් ආහාරයට ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. දේශීය දේවල් වලට වඩා මිලෙන් අඩුවීමත්, රසයෙන් වැඩි වීමත්, මෙයට ප්‍රධානතම හේතු ලෙස පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ විදේශීය ආහාරපාන වර්ග සෞඛ්‍ය ආරක්ශිතද යන වග දෙසැරයක් හිතා බලා පරිභෝජනය කරනවා නම් තමයි වඩාත් වැදගත් වන්නේ. ඔබත් චීනය තුල නිෂ්පාදනය කෙරෙන මේ භයානක ආහාර වර්ග හත දිනපතා පරිභෝජනය කරනවා වෙන්නට පුළුවන්.යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.චීනය තුල නිෂ්පාදනය කරන මේ ආහාර වර්ග හත කිසිම දවසක පරිභෝජනය කරන්න එපා. මන්ද මේවා තුල ප්ලාස්ටික් සහ පිළිකාකාරක රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගුයි.