ලොක්නස් විලේ බිහිසුණු සත්වයා කැමරාවට පටිගත වූ අයුරු

එක්දාස් නවසිය තිස් තුනේ මැයි දෙවෙනිදා ඉතිහාසය වෙනස් වුණා.සාගර විද්‍යාඥයෙක් වූ ඇලෙක්ස් කැම්බල් ස්කොට්ලන්තයේ ප්‍රසිද්ධ ලොක්නස් විල බලන්න ගිය වෙලේ ජලයේ ඇති විශාල බිහිසුණු සතෙක් දැක්කා. ස්කොට්ලන්ත ජාතික පුවත්පතක මුලින්ම කැම්බල් ගේ මේ කතාව වාර්තා වූ අතර ලොක්නස් මෘගයා යන නම ලෝකයට බිහිවුණා.එදා ඉඳන් අද දක්වා මේ ලොක්නස් මෘගයා එහෙම නැත්නම් ආදරයට කියන විදියට නෙසී, ගණන් කරන්න බැරි තරම් සංචාරකයින් පිරිසක් දුටු බවට වාර්තා වී තිබෙනවා. සමහරුන් මේ සතාව වීඩියෝ කරන්නත් සමත්වෙලා තිබෙනවා. මෙන්න ලොක්නස් විලේ මෘගයා නිකන්ම කටකතාවක් නෙවෙයි කියලා ඔප්පු කරන්න සාක්ෂි සහිත වීඩියෝ පහක්. එහෙනම් පටන් ගමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ලොක්නස් විලේ මෘගයා නිකන්ම කටකතාවක් නෙවෙයි කියලා ඔප්පු කරන්න සාක්ෂි සහිත වීඩියෝ පහක්.